top of page

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení klienti,

 

chceme vás srozumitelně informovat o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje a jaká máte s ohledem na tuto problematiko práva.

 

správce osobních údajů: Mgr. Martina Panušová, Na Drážce 345, IČ: 02238675

kontakt: info@margapardubice.com

Jaké osobní údaje zpracováváme?

a) v případě plnění smlouvy: nezbytné údaje pro její dodržení (jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefon, datum narození, vámi uvedený zdravotní stav – zdravotní stav není sdílen s třetími stranami),

b) marketingové akce na žádost subjektu: e-mail, jméno a příjmení,

c) marketingové akce (soutěže, slevy apod.): nutné údaje, které jsou uvedeny buď v pravidlech dané akce či vyplývají z podstaty soutěže. Například zasláním fotografie do fotosoutěže, uděluje subjekt údajů souhlas se zpracováním v rozsahu zveřejněním fotografie a údaji o výhře.

 

Proč osobní údaje zpracováváme?

a) splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje;

b) splnění smlouvy uzavřené s vámi (objednávka služby);

c) udělení vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních

účelů;

d) existence našeho oprávněného zájmu – o tento právní důvod opíráme zpracování

osobních údajů jen v případech, kdy před našimi zájmy nemají přednost vaše zájmy nebo

vaše základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů.

 

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme?

a) po dobu plnění trvání příslušné smlouvy;

b) po dobu, na kterou nám byl souhlas udělen, tzn. do okamžiku odvolání souhlasu.

c) v případě, že je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu – například akreditační dozor, zpracováváme je pouze po dobu, kdy tento náš oprávněný zájem trvá.

Jak chráníme vaše údaje?

a) přijali jsme taková bezpečnostní opatření (elektronická a fyzická), abychom zamezili zneužití či poškození poskytnutých údajů. Tato opatření jsou pravidelně revidována, aby splňovala co možná nejvyšší nároky na zabezpečení.

 

Kdo má k osobním údajům přístup?

a) v nezbytném rozsahu mají k údajům přístup poučené osoby správce, jež zajišťují realizaci plnění smlouvy, nebo zpracovávají poskytnuté údaje kvůli našemu oprávněnému zájmu (splnění zákonných povinností).   

Jak můžete opravit své osobní údaje?

a) subjekt má právo informovat správce o změně (opravě) svých osobních údajů.

b) správce bez zbytečného odkladu údaje upraví či aktualizuje.

 

Máte právo na zapomenutí.

a) subjekt má právo, aby byly jeho osobní údaje vymazány, pokud pozbyly důvody, aby správce osobní údaje spravoval.

b) subjekt správci svůj požadavek oznámí písemně.

c) subjekt může vyjádřit nesouhlas se zpravování těch osobních údajů, u kterých nepřevažují oprávněné zájmy správce

c) výmaz bude proveden do 30 dní od oznámení.

 

Ostatní.

a) kdykoliv máte možnost se nás dotázat, jaké údaje zpracováváme a jakým způsobem.

b) pokud byste měli k výše uvedenému jakékoliv dotazy, napište nám na e-mail: info@margapardubice.com

bottom of page