akreditované vzdělávací zařízení MŠMT ČR

číslo odbornosti: 063/2019-50 

AKADEMIE YOGA MARGA

Yoga Marga je kromě studií jógy a pilates také od roku 2019 vzdělávacím střediskem s akreditací MŠMT, v kterém můžete absolvovat rekvalifikační kurz Instruktor jógy, nebo Instruktor pilates, a získat tak živnostenské oprávnění v této oblasti. Kurzy jsou vhodné i pro ty z vás, kteří (prozatím) netouží být instruktorem jógy nebo pilates, ale chtějí posunout své znalosti a domácí praxi zase o kus dál. 

A jak to celé začalo?

V září roku 2015 vzniká v Chrudimi studio jógy a pilates Yoga Marga Chrudim. Již od počátku klademe velký důraz na vzdělání a odbornou praxi. A tak nás touha po vědění přivedla i k zahraničnímu kurzu Hot Yoga Teacher Training v rozsahu 250 hodin. A přesně o dva roky (2017) později vzniká studio Yoga Marga Pardubice, které se jako první studio ve Východočeském kraji věnuje lekcím hot yogy. A opět o dva roky později (2019) máme tu čest stát se i vzdělávací institucí a předávat své znalosti a praktické zkušenosti i dalším. Mimo to se podílíme a pořádáme různé víkendové semináře s tématikou jógy či pilates, místní jógové festivaly a hlavně žijeme tím, co děláme. 

 

Marga je vaše cesta k seberealizaci 

KURZY

INSTRUKTOR JÓGY (150 hodin)

Program akreditovaného kurzu Instruktor jógy poskytuje poznatky a dovednosti pro vedení skupinových i individuálních lekcí jógy. Posluchači nabývají znalosti o různých vyučovacích metodách, motivačních prostředcích s cílem naplnit potřeby klientů v souladu se zásadami zdravého životního stylu. Dále pak nabývají znalosti v oblasti jógy (historie a filosofie jógy, teorie a praxe jednotlivých ásan apod.).

 

Absolvent vzdělávacího programu Instruktor jógy je schopen sestavit a vést skupinovou lekci cvičení jógy, analyzovat držení těla cvičenců a doporučit vhodné modifikace jednotlivých pozic, dále je schopen srozumitelně vysvětlit a předvést jednotlivé cviky a vést lekce i pro specifické skupiny klientů (těhotné ženy, senioři apod.).

 

Podmínky absolvování:

- dosažení věku 18 let,

- ukončené středoškolské vzdělání,

- 15 hospitačních lekcí a jejich rozbor (splnit v průběhu kurzu),

- účast na výuce (a to minimálně 80%),

- seminární práce,

- písemný test ověřující znalosti z obecné části kurzu (anatomie, fyziologie atd.),

- písemný test ověřující znalosti ze specializace (teorie a praxe jógy)

- ústní zkouška ze specializace

Termíny:*

28. 2. – 1. 3. 2020 

13. – 15. 3. 2020 

17. – 19. 4. 2020 

15. – 17. 5. 2020 

Závěrečná zkouška 13. – 14. 6. 2020

 

*změna termínu vyhrazena

Cena:** při platbě do 31.12. 2019 13.500,- Kč | do 31. 1. 2020 14.500,- Kč | od 1. 2. 2020 15.500,- Kč

**v ceně jsou obsaženy studijní materiály, řádné zkoušky, osvědčení o absolvování a drobné občerstvení

INSTRUKTOR PILATES (150 hodin)

Program akreditovaného kurzu Instruktor pilates v rozsahu 150 hodin poskytuje poznatky a dovednosti pro vedení skupinových i individuálních lekcí pilates. Posluchači nabývají znalosti o různých vyučovacích metodách, motivačních prostředcích s cílem naplnit potřeby klientů v souladu se zásadami zdravého životního stylu. Dále pak nabývají znalosti v oblasti pilates (historie a vývoj pilates, teorie a praxe jednotlivých cviků metody pilates apod.).

 

Absolvent vzdělávacího programu Instruktor pilates je schopen sestavit a vést skupinovou lekci cvičení pilates, analyzovat držení těla cvičenců a doporučit vhodné modifikace jednotlivých pozic, dále je schopen srozumitelně vysvětlit a předvést jednotlivé cviky a vést lekce i pro specifické skupiny klientů (těhotné ženy, senioři apod.).

Podmínky absolvování:

- dosažení věku 18 let,

- ukončené středoškolské vzdělání,

- 15 hospitačních lekcí a jejich rozbor (splnit v průběhu kurzu),

- účast na výuce (a to minimálně 80%),

- seminární práce,

- písemný test ověřující znalosti z obecné části kurzu (anatomie, fyziologie atd.),

- písemný test ověřující znalosti ze specializace (teorie a praxe pilates)

- ústní zkouška ze specializace

Termíny:*

28. 2. – 1. 3. 2020 

13. – 15. 3. 2020 

3. – 5. 4. 2020 

1. – 3. 5. 2020 

Závěrečná zkouška 13. – 14. 6. 2020

 

*změna termínu vyhrazena

Cena:** při platbě do 31.12. 2019 13.500,- Kč | do 31. 1. 2020 14.500,- Kč | od 1. 2. 2020 15.500,- Kč

**v ceně jsou obsaženy studijní materiály, řádné zkoušky, osvědčení o absolvování a drobné občerstvení

PŘIHLÁŠKY | KONTAKT

Garant akademie Yoga Marga 

Mgr. Martina Pilná, RYT

e-mail: info@margapardubice.com

tel: 731 522 409

Spolupracujeme : 

PŘIHLÁŠKA DO KURZU

* Označená pole je nutné vyplnit. Uvedené osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám a slouží pouze k řádné přihlášce. 

 
 
 
 
 

© Martina Pilná 2015 - 2019 | www.margachrudim.com | www.margapardubice.com

e-mail: info@margapardubice.com