top of page

INFORMACE K AKREDITOVANÝM KURZŮM

orientační časové rozložení kurzů

pátek 9.00-16.00

sobota 8:30 (9:00) – 18:30

neděle 8:30 - 17:30

místo konání kurzů

Pardubice (bude upřesněno před zahájením kurzu)

přihlášení a platební podmínky vzdělávacích kurzů

I. Přihlášení do kurzů se provádí výhradně skrze email, a to na adresu info@margapardubice.com. Zájemce v odpovědi obdrží potvrzení přijetí přihlášky, základní informace a výzvu k úhradě kurzovného.

II. Přihlášení je platné a závazné, tzn. vzniká nárok na absolvování vzdělávacího kurzu, po složení celkové částky za kurz na bankovní účet provozovatele. Úhrada částky, není-li výslovně dohodnuto jinak, musí být provedeno do 14 dnů od obdržení potvrzení přihlášky.

III. Pokud není provedena úhrada kurzovného, přihláška do kurzu je zrušena.

IV. Při nesplnění podmínek absolvování kurzu (především vysoká absence; minimální účast je 80 %), nevzniká nárok na vrácení kurzovného, a to ani poměrové částky. Ve výjimečných případech a po oboustranné dohodě lze absenci nahradit individuální výukou, která je zpoplatněna na 1.000  Kč/ 60 min.

V. Opravné zkoušky jsou zpoplatněny a termíny jsou vypisovány po skončení řádných zkoušek. Cena opravné praktické zkoušky je 800 Kč. Cena opravné písemné zkoušky je 500 Kč. 

 

VI. Storno podmínky:

a) svou účast lze bezplatně zrušit 61 kalendářních dnů před začátkem daného kurzu. Zájemce emailem stornuje svou rezervaci, vyzve provozovatele k vrácení provedené platby a uvede číslo bankovního účtu, na který má provozovatel částku odeslat. Pokud zájemce do 24 hodin neobdrží odpověď, kontaktuje provozovatele telefonicky.

b) při stornování účasti od 60 do 30 kalendářních dnů před začátkem daného kurzu je účtován storno poplatek ve výši 50 % kurzovného. Zájemce e-mailem stornuje svou rezervaci, vyzve provozovatele k vrácení zůstatku a uvede číslo bankovního účtu, na který má provozovatel částku odeslat. Pokud zájemce do 24 hodin neobdrží odpověď, kontaktuje provozovatele telefonicky.

c) při stornování účasti 30 a méně kalendářních dnů před začátkem daného kurzu je účtován storno poplatek ve výši 100 % kurzovného.

 

d) při posuzování stornování rezervací a výše storno poplatku je rozhodné datum přijetí žádosti o stornování.

e) ve výjimečných případech může provozovatel umožnit zájemci převod jeho řádně uhrazené přihlášky na jinou osobu.

f) provozovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu kurzu nebo na jeho úplné zrušení. V takovém případě provozovatel nabídne zájemci jiný termín, nebo mu vrátí provedenou platbu v plné výši zpět na účet, z kterého platba na účet provozovatele přišla. O takové dohodě proběhne písemný zápis.

26. 8. 2019

Mgr. Martina Panušová, RYT

provozovatel vzdělávacího zařízení

bottom of page